Svømmehall

Svømmehallen i Vestfossen Barneskole er fortrinnsvis en aktivitet som tilbys overnattende lag. Inngang koster kr 20 pr person (betales i svømmehallen).

Åpningstider
Lørdag 27. april kl 08:00-10:00 og kl 15:00-19:00
Søndag 28. april kl 08:00-10:00

Lagene får hovedsaklige en halvtime i vannet (kan utvides hvis hallen er ledig i tilstøtende tidsperioder), og det kan maksimalt være 30 personer i vannet samtidig. Barn som ikke er svømmedyktige må følges av en voksen.

Det vil være to livvakter tilstede.

Reservasjon
Lag som er interessert må melde seg på til vestfossencup.vestfossen@gmail.com, eller skrive seg på reservasjonsliste ved ankomst eller under cupen i hovedsekretariatet i Vestfossenhallen. Førstemann til mølla!

Reservasjonsliste
(oppdateres fortløpende med forhåndsreservasjoner)