Busstransport mellom hallene

Busstransport mellom hallene og overnattingssted gjelder for overnattende lag. Bussen er gratis men må bestilles i Profixio senest 31. mars.

Det er veldig viktig at lagene blir med bussavgangen de er satt opp på. Møt opp i god tid!

Kontaktinfo
Spørsmål vedørende buss rettes til bussansvarlig Bengt Åge Fjørtoft på benga-fj@online.no eller 917 09 594.

Busstabell lørdag (kommer senere)

Busstabell søndag (kommer senere)