Premier og premieutdeling

Premiering

  • I klassene fra 7 til 11 år (født 2012 til 2008) får alle medaljer
  • I klassene fra 12 år (født 2007) er det følgende premiering:
    • 1. og 2. plass i A-sluttspill og B-sluttspill får lag-pokal og spillerne får personlig premie
    • A-finale vinnere får også vinner T-skjorte i teknisk materiale

Premieutdeling

Premieutdeling til klassene 7-11 år (født 2012 – 2008) vil foregå i hallen der man spiller kamp, med besøk av Isbjørnen.
Det er viktig at lagene er klare på oppsatt tidspunkt og stiller seg i rekke lagvis 🙂
Tidspunkt for premieutdeling vil bli publisert her i forkant av cupen

Premieutdeling til klassene 12 år og eldre vil skje rett i etterkant av finalene.