Påmelding

Frist for påmelding og betaling av påmeldingsavgift er 13. februar 2022 

  • Påmeldingsavgift i klasse 7-8 år: kr 1.500
  • Påmeldingsavgift i klasse 9-11 år: kr 1.900
  • Påmeldingsavgift i klasse 12 år og eldre: kr 2.300

Lagene melder seg på i aldersklassen de skal spille neste sesong (2022/2023)

OBS! Vi ber om at lag som har planer om å overnatte om å melde dette ved påmelding (se under “Tjenester”). Dette for å ha en viss kontroll på antall. Bestilling av deltagerkort er det som gir endelig overnatting.

Meld deg på >>

Veiledning til påmelding >>

  • Påmeldingene vil bli registrert i den rekkefølge de kommer inn
  • Ved overtegning vil de først påmeldte bli prioritert
  • Vi tar forbehold om at spillesystemet kan bli endret i forhold til antall påmeldte lag

Vilkår 

  • Påmeldingsavgiften må være betalt for at påmeldingen skal være endelig.
  • Lag som trekker seg fra turneringen etter påmelding, eller ikke fullfører turneringen, må betale et straffegebyr på kr 2000,- til arrangøren, dette kommer i tillegg til påmeldingsavgiften.
  • Hvis turneringen må avlyses grunnet pandemi og smittevernsregler vil påmeldte lag få refundert alt de har betalt.
  • Vestfossen Cup er ikke økonomisk ansvarlig for eventuelle tap eller skade på gjenstander eller personer under hele arrangementet.