Frister

  • 13. februar: Påmelding og betaling av påmeldingsavgift.
    Vi ber om at lag som har planer om å overnatte melder dette ved påmelding (registreres under “Tjenester” i Profixio). Dette for å ha en viss kontroll på antall (vi har plass til ca 40 overnattende lag). Bestilling av deltagerkort er det som gir endelig overnatting.
  • 01. april: Bestilling og betaling av deltagerkort (alle som overnatter må løse deltagerkort – spillere og voksne), samt bestilling av busstransport og påmelding til lagkonkurransen fredag
  • 24. april: Registrering av spillere, trenere, lagledere i profixio
  • 27. april: Alle overnattende lag må også fylle ut egne overnattingslister med telefonnummer til en av spillerens foresatte. Overnattingsliste med telefonnummer til foresatte >>
    Listen sendes til vestfossencup.vestfossen@gmail.com senest onsdag 27. april, eller lever ferdig utfylt skjema ved ankomst – så slipper dere å bruke tid på å fylle ut dette når dere kommer
    Dette er svært viktig for vår brannvernberedskap og ditt lags sikkerhet.