Frister

  • 01. mars 15. februar: Påmelding og betaling av påmeldingsavgift
  • 04. april 01. mars: Bestilling og betaling av deltagerkort (alle som overnatter må løse deltagerkort – spillere og voksne), samt bestilling av busstransport og påmelding til lagkonkurransen fredag
  • 04. april 01. april: Registrering av spillere, trenere, lagledere (overnattende lag må registrere alle som skal overnatte – spillere og voksne ((kan korrigeres frem til 25. april)

Alt dette gjøres i Profixio: https://www.profixio.com/reg/vestfossencup-2019/no/login