Frister

  • 13. februar: Påmelding og betaling av påmeldingsavgift.
    Vi ber om at lag som har planer om å overnatte melder dette ved påmelding (registreres under “Tjenester” i Profixio). Dette for å ha en viss kontroll på antall (vi har plass til ca 40 overnattende lag). Bestilling av deltagerkort er det som gir endelig overnatting.
  • 01. april: Bestilling og betaling av deltagerkort (alle som overnatter må løse deltagerkort – spillere og voksne), samt bestilling av busstransport og påmelding til lagkonkurransen fredag
  • 24. april: Registrering av spillere, trenere, lagledere (overnattende lag må registrere alle som skal overnatte – spillere og voksne (kan korrigeres frem til 28. april)

Alt dette gjøres i Profixio >>