Ankomst

Vestfossen

Vestfossen finner dere midt mellom Drammen og Kongsberg, og er lett tilgjengelig med bil, buss eller tog. Se kart her: https://www.vestfossencup.no/vestfossen-sentrum/

Overnattende lag

  • Hvis ikke annet er avtalt skal lag som har bestilt overnatting henvende seg i Vestfossen Flerbrukshall for registrering
  • Lagene vil da få tildelt overnattingsplass (i Vestfossen barne- og ungdomsskole), og lag-mappe med velkomstgave, deltagerkort, billett til diskotek og praktisk informasjon
  • Det er åpent for registrering fra klokken 16.00 til klokken 21.30 fredag. Hvis dere kommer etter dette må dere gi beskjed om dette ved å sende epost til vestfossencup.vestfossen@gmail.com
    • Lørdag er hovedsekretariatet åpent fra klokken 07.30.

Ikke-overnattende lag kan møte direkte i hallen de skal spille i god tid før første kamp starter


Registrering av spillere

  • Spillere og trener/lagleder må registreres i Profixio senest 01. april (alle registreres under menyvalg “Spillere”)
    • For overnattende lag må alle voksne (trener/lagleder/ledsager) registreres samme sted (dette er svært viktig for vår brannvernberedskap og ditt lags sikkerhet)
  • Dette er grunnlaget for spillerlister/deltagerlister til hallene, til premiering og overnatting


Hovedsekretariatet